13 Ocak 2011 Perşembe

Dünya Kullanılabilirlik Günü
Her yıl Kasım ayının 2. Perşembesi, "Hayatı Daha Kolay Yapmak" sloganıyla dünya kullanılabilirlik günü olarak kutlanmaktadır.

http://www.worldusabilityday.org

10 Ocak 2011 Pazartesi

ÖZET - Evaluating usability evaluation methods: criteria, method and a case study

Koutsabasis, Spyrou ve Darzentas tarafından 2007 yılında yayınlanan makalede önceki çalışmalarda tanımlanan ölçütler Kullanılabilirlik Değerlendirme Yöntemlerinin (KDY) karşılaştırılması için bir yaklaşım olarak ele alınmış ve bu yaklaşım doğrultusunda bir örnek çalışma düzenlenmiştir. Bu örnek çalışmada akademik bir web sitesinin değerlendirilmesinde  Sezgisel Değerlendirme, Bilişsel Gözden Geçirme, Sesli Düşünme  ve Sonradan İnceleme (co-discovery learning) yöntemleri karşılaştırlmıştır.

Makalenin giriş bölümünde KDY'ler için bir çok örnek çalışma yapılmış olmasına karşın yöntemlerin yeterince karşılaştırılmadığı vurgulanmaktadır. Bu eksikliğin nedenleri arasında tanımların, ölçümlerin ve ölçütlerin standart olmaması gösterilmektedir. Bu çalışmada daha önceki çalışmalarda tanımlanan ölçütler bir yaklaşım olarak ele alınmıştır. Bu ölçütler gerçeklik (realness), geçerlik (validity), bütünlük (thoroughness),etkililik (effectiveness) ve tutarlık (consistency) şeklindedir.

7 Ocak 2011 Cuma

Kötü Kullanılabilirlik Takvimi 2011 - Bad Usability Calendar 2011Kötü Kullanılabilirlik Örneği

5 Ocak 2011 Çarşamba

ÖZET - Usability testing: a review of some methodological and technical aspects of the method

J.M Christian Bastien tarafından 2010 yılında yayınlanan makalede kuulanıcı testlerine ilişkin bazı çalışmalar incelenmiş ve teste katılacak kişi sayısı, test prosedürü, uzaktan (remote) kullanılabilirlik değerlendirmesi, kullanılabilirlik test araçları ve mobil uygulamaların değerlendirmesine ilişkin derlemelerde bulunulmuştur.

Yapılan bu inceleme çalışmasının çok kapsamlı olmadığı ve fikir oluşturması açısından faydalı olduğu makale içide vurgulanmıştır.

ÖZET - A Comparative Study of Two Usability Evaluation Methods Using a Web-Based E-Learning Application

Samuel Ssemugabi ve Ruth de Villiers tarafından 2007yılında yayınlanan makalede kullanılabilirlik uzmanları  tarafından yapılan Sezgisel Değerlendirme(Heuristic Evaluation) ile son kullanıcılar (öğrenci) tarafından yapılan inceleme-anket değerlendirme (Survey evaluation) yöntemleri kullanılarak bir web tabanlı öğrenme ortamının kullanılabilirliği değerlendirilmiştir. Araştırmada ucuzluk ve kolay kullanım gibi avantajlarının olduğu belirtilen  sezgisel değerlendirmenin kullanılabilirlik sorunlarının tespit edilmesinde ne kadar başarılı olduğu incelenmiştir.

Makalede vurgulanan önemli bir nokta, öğrenme ortamlarının kullanılabilirliğinin değerlendirilmesinin hem eğitim hem de insan-bilgisayar etkileşimi alanlarının sorunu olduğu ve bu ortamların kullanılabilirliğinin değerlendirilmesinde bu iki alanın birlikte ele alınması gerekliliğidir.

4 Ocak 2011 Salı

ÖZET - User Interface Evaluation in the Real World: A Comparison of Four Techniques

Robin Jeffries, James R. Miller, Cathleen Wharton ve Kathy M. Uyeda tarfından yapılmış ve 1991 yılında yayınlamış olan "User Interface Evaluation in the Real World: A Comparison of Four Techniques" isimli makale bir yazılımın kullanıcı arayüzünün kullaılabilirliğinin değerlendirilmesinde 4 farklı yöntemin karşılaştırmasını ele alıyor.

Makalede karşılaştırılan 4 değerlendirme yöntemi şu şekilde;

  1. Sezgisel Değerlendirme ( Heuristic Evaluation)
  2. Yazılım Yönergeleri (Software Guidelines)
  3. Bilişsel Gözden Geçirme (Cognitive Walkthrough)
  4. Kullanılabilirlik Testi (Usability Testing)

3 Ocak 2011 Pazartesi

Ben ne anlarım kullanılabilirlikten !

The Design of Everyday Things
Donald A. Norman
Bundan 1 yıl önce doktora yeterlik sınavında kullanılabilirliği anlatırken bu resmi çizip hemen yanına "kullanılabilirlik, bu demliğin sapının diğer tarafta olmasıdır" diye eklemiştim ve bu şekilde başlamıştım anlatmaya.

Aradan geçen bir senenin ve okunan bir sürü yazının ardından biri bana kullanılabilirlikten ne anlıyorsun hadi anlat dese yine benzer bir başlangıç yaparım. Ancak bu başlangıç için Norman'ın ters kulplu demliği yerine kendi örneğimi kullanmayı tercih edebilirim; mesela süper market poşetleri.

Kullanılabilirlikle ilgili çalışmaya/okumaya başladığım ilk zamandan itibaren çevreye farklı gözlerle bakmaya başladım ve bu farklı bakış vesilesiyle gözüme takılan ilk şey süpermarket poşetleri oldu. Kullanımı zor ve zamanla kullanımı kolaylaştırılmaya çalışılan süpermarket poşetleri.
 

Tez Başlığı

Eğitsel Ortamların Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesinde Çeşitli Kullanılabilirlik Değerlendirme Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Çalışmanın Amacı

Bu çalışma eğitsel amaçlı web sitelerinin kullanılabilirliğinin değerlendirilmesine yönelik kullanılabilirlik değerlendirme yöntemlerinin karşılaştırılmasını amaçlamaktadır.

Kullanılabilirlik

ISO 9241-1’e göre kullanılabilirlik, bir ürünün belirli kullanıcılar tarafından belirli amaçlara ulaşmak için etkili, verimli ve memnun edici bir şekilde kullanılabilmesidir.