BAĞLANTILAR   • If you are a usability engineer, user researcher, human factors specialist, interaction designer or an information architect, the UX Bookmark is a resource specially for you. www.theuxbookmark.com
    

   Tez Başlığı

   Eğitsel Ortamların Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesinde Çeşitli Kullanılabilirlik Değerlendirme Yöntemlerinin Karşılaştırılması

   Çalışmanın Amacı

   Bu çalışma eğitsel amaçlı web sitelerinin kullanılabilirliğinin değerlendirilmesine yönelik kullanılabilirlik değerlendirme yöntemlerinin karşılaştırılmasını amaçlamaktadır.

   Kullanılabilirlik

   ISO 9241-1’e göre kullanılabilirlik, bir ürünün belirli kullanıcılar tarafından belirli amaçlara ulaşmak için etkili, verimli ve memnun edici bir şekilde kullanılabilmesidir.