30 Aralık 2010 Perşembe

Kullanılabilirlik Değerlendirme Yöntemleri

Bir ürünün kullanılabilir olup olmadığını kullanılabilirlik testleriyle anlamak mümkündür. Kullanılabilirlik testi genel olarak bir endüstriyel ürünün ya da sistemin değerlendirilmesi için kullanılan yöntemleri ifade etmektedir.
Rubin (1994), kullanılabilirlik testini hedef kitleyi temsil eden bir kullanıcı grubunun belirlenecek kullanılabilirlik ölçütlerine göre bir ürünü değerlendirmesi olarak açıklamaktadır.

29 Aralık 2010 Çarşamba

Web Sitesi Kullanılabilirliği Nedir ?

Web sitesi kullanılabilirliği yukarıda yer alan kullanılabilirlik tanımlarında geçen ürün terimi yerine bir web sitesinin ele alınmasıdır. Benzer olarak web sitesi kullanılabilirliğinde temel olan nokta, kolay kullanım, amaca ulaşabilirlik ve kullanıcı memnuniyetidir. Lazar (2006) bir web sitesinin kullanımının kolay ve amacına ulaşılabiliyor olmasının kullanıcı memnuniyetini sağlayacağını vurgulamıştır. Bu durumda kullanıcı memnuniyetini, kullanılabilirliğin bir alt boyutu olarak değil de kullanılabilirliğin bir sonucu olarak düşünmek mümkündür.

Kullanılabilirlik Nedir ?

Kullanılabilirlik bilgisayar sistemlerinden bağımsız olarak var olmakla birlikte disiplinler arası bir alan olan “İnsan-Bilgisayar Etkileşimi” alanındaki gelişmelerle adı sıklıkla anılır olmuştur. Kullanılabilirlik, geliştirilen bir ürünün kalitesini vurgulayan bir göstergedir. Kullanılabilirliği yüksek bir ürün kullanıcının o ürünü kolay ve verimli kullanmasını, bu kullanım sonucu kullanıcının amacına ulaşabilmesini ve bu kullanımdan dolayı memnun kalmasını sağlar. Bu durum her endüstriyel üründe olduğu kadar bilişim sistemleri için de geçerlidir.

BAŞLANGIÇ - Herşey bir toz bulutuydu

Bu blog;

"EĞİTSEL ORTAMLARIN KULLANILABİLİRLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE ÇEŞİTLİ KULLANILABİLİRLİK DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI"

başlıklı doktora tezinin gelişim sürecini yansıtmak amacıyla tasarlanmış ve kullanılmaktadır.
 

Tez Başlığı

Eğitsel Ortamların Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesinde Çeşitli Kullanılabilirlik Değerlendirme Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Çalışmanın Amacı

Bu çalışma eğitsel amaçlı web sitelerinin kullanılabilirliğinin değerlendirilmesine yönelik kullanılabilirlik değerlendirme yöntemlerinin karşılaştırılmasını amaçlamaktadır.

Kullanılabilirlik

ISO 9241-1’e göre kullanılabilirlik, bir ürünün belirli kullanıcılar tarafından belirli amaçlara ulaşmak için etkili, verimli ve memnun edici bir şekilde kullanılabilmesidir.