29 Aralık 2010 Çarşamba

Web Sitesi Kullanılabilirliği Nedir ?

Web sitesi kullanılabilirliği yukarıda yer alan kullanılabilirlik tanımlarında geçen ürün terimi yerine bir web sitesinin ele alınmasıdır. Benzer olarak web sitesi kullanılabilirliğinde temel olan nokta, kolay kullanım, amaca ulaşabilirlik ve kullanıcı memnuniyetidir. Lazar (2006) bir web sitesinin kullanımının kolay ve amacına ulaşılabiliyor olmasının kullanıcı memnuniyetini sağlayacağını vurgulamıştır. Bu durumda kullanıcı memnuniyetini, kullanılabilirliğin bir alt boyutu olarak değil de kullanılabilirliğin bir sonucu olarak düşünmek mümkündür.

Nielsen (2000), web kullanıcıları için milyonlarca seçenek olduğunu ve bir web sitesinin kullanılabilir olmaması, nasıl kullanılacağının kolay bir şekilde anlaşılamaması ve teknik bir hatayla karşılaşılması durumunda kullanıcının o web sitesini terk edip başka bir web sitesine yöneleceğini vurgulamaktadır. Bu durum web siteleri için kullanılabilirliğin neden önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Ticari amaçlı web sitelerinde kullanıcının web sitesini terk etmesi müşteri kaybı anlamına geldiği için kullanılabilirlik, ticari web siteleri için de oldukça önemlidir. Lazar (2006) şirketler açısından kullanılabilirliğin müşteri memnuniyeti ve şirketin kazançlı çıkması anlamına geldiğini söylemektedir.


Bir web sitesi, farklı kullanıcılar tarafından farklı amaçlarla ziyaret edilebilir. Kullanıcıların kullanım düzeyleri, yaşları, kullandıkları donanım, web sitesine bağlanmak için kullandıkları web tarayıcıları ve bu tür birçok özellik farklılık ve çeşitlilik gösterebilir. Önemli olan tüm bu farklı kullanıcı özelliklerine rağmen sorunsuz bir deneyim yaşanabilmesidir. Kullanıcılar açısından önemli olan, sorunsuz bir kullanım sonucunda ihtiyaçlarının karşılanabilmesidir. Bir web sitesi de ancak kullanıcıların ihtiyaçlarını karşıladığında başarılı sayılacaktır (Lazar, 2006).

Krug (2006) web sitelerinin kullanılabilir olması için kullanıcıyı amacına ulaşma doğrultusunda çok az düşündürecek, açık ve anlaşılır tasarımlardan bahsetmektedir. Kullanıcılar istediklerini kolayca alabilmeli, gezinim esnasında neyi nasıl yapacakları konusunda gereğinden fazla düşünmemelidir. Krug’un vurguladığı bir başka nokta ise genel yargının, bir web arayüzünün erişebilir, albenili, tutarlı, açık, basit, dolaşılabilir ve deneyimsiz kullanıcıları destekleyecek şekilde olmasının beklendiği şeklindedir.


KAYNAKÇA

Krug, S. (2006). Don’t make me think. California: New Riders Publishing.

Lazar, J. (2006). Web usability: A user-centered design approach. Boston: Pearson Education.

Nielsen, J. (2000). Designing web usability: The practice of simplicity. Indiana: New Riders Publishing.


0 yorum:

Yorum Gönder

 

Tez Başlığı

Eğitsel Ortamların Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesinde Çeşitli Kullanılabilirlik Değerlendirme Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Çalışmanın Amacı

Bu çalışma eğitsel amaçlı web sitelerinin kullanılabilirliğinin değerlendirilmesine yönelik kullanılabilirlik değerlendirme yöntemlerinin karşılaştırılmasını amaçlamaktadır.

Kullanılabilirlik

ISO 9241-1’e göre kullanılabilirlik, bir ürünün belirli kullanıcılar tarafından belirli amaçlara ulaşmak için etkili, verimli ve memnun edici bir şekilde kullanılabilmesidir.